Home

Tco förbund

En TCO-region kan till exempel omfatta en kommun eller ett län. Varje förbund har sin egen a-kassa. TCO har ingen central a-kassa. TCO:s samhällspolitiska utredare skriver på TCO-bloggen om arbetsmarknadspolitik, högre utbildning, sjukförsäkringsfrågor, fackliga frågor, arbetsrätt, EU, jämställdhet, nationalekonomi och välfärd TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, är en sammanslutning av 13 fackförbund som organiserar tjänstemän på den svenska arbetsmarknaden. Antalet medlemmar i alla TCO-förbunden uppgår till mer än 1,4 miljoner människor. En enskild arbetstagare kan inte bli medlem i TCO, däremot i något av de 13 fackförbunden som ingår i TCO

TCO har som huvuduppgift att företräda fackförbunden gentemot politiken och andra organisationer samt vara en påtryckande organisation i frågor som TCO-fackförbunden prioriterar. Medlemmarna i TCO-förbunden jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn TCO är en centralorganisation för 13 olika fackförbund i Sverige. Fackförbundet ST ingår i TCO. TCOs uppgift är bland annat att värna om de fackliga fri- och rättigheterna och företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet

TCO samlar 1,4 miljoner tjänstemän. Tre av fyra medlemmar är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Mer än nio av tio medlemmar i TCO-förbund tycker att de svenska politikerna borde informera mer till väljarna om vad de vill med EU-samarbetet. Näst.. Som medlem i ett TCO-förbund får du ett förmånligt erbjudande hos Danske Bank, bland annat extra låg bolåneränta. Spara pengar på att se över din ekonomi. Vi ger dig rådgivning och hjälp på det sätt som passar dig, på ett bankkontor eller helt digitalt Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister I dag är fjorton förbund medlemmar i OFR. Tillsammans representerar medlemsförbunden drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor. Av det totala medlemsantalet är 74 procent kvinnor. OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive Saco och även förbund som står utanför centralorganisationerna

Medlemsförbund TCO

TCO är en sammanslutning av 16 olika fackförbund, som grundades redan år 1944 då två tidigare sammanslutningar av samma slag slogs samman. Idag är TCO en mycket betydelsefull organisation, som förvisso inte förhandlar på samma sätt som t.ex. LO, men som har en viktig uppgift när det gäller att bilda opinion och företräda de fackförbund som ingår i organisationen gentemot. Medlem i förbund; TCO; Försäkringar TCO. Från och med den 1 juli 2020 är vi glada över att välkomna TCO och anslutna medlemsförbund till oss. Du kan känna dig trygg med att du får ett bra skydd även i fortsättningen. Varmt välkommen till oss! Försäkringar för förbunden Kategori:TCO-förbund. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Fackförbund i Sverige; LO: Byggnadsarbetareförbundet · Elektrikerförbundet · Fastighetsanställdas förbund · GS Facket för skogs-, trä- och grafisk. Det TCO-förbunden ogillar är alltså att förhandlingarna inte bara ska omfatta turordningsregler och omställningspaket, utan också ett slopandet av saklig grund som skäl vid uppsägning i lagen om anställningsskydd, las. Läs även. PTK och Svenskt näringsliv vill fortsätta las-förhandla

Facket ST ett fackförbund för dig inom staten. Vi kan avtal, anställningsvillkor, arbetsmiljö, lön, karriär, juristhjälp Lärandeaktiviteter hos Fackliga Akademin är öppna för dig som är förtroendevald eller anställd i ett TCO-förbund. Välkommen med din ansökan! Men fråga ditt förbund först PTK är en svensk samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän anställda inom den privata sektorn.PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för dessa tjänstemän - på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. PTK har 25 medlemsförbund (17 Sacoförbund, 7 TCO-förbund samt Ledarna) som i sin tur representerar nästan 900 000 privatanställda.

Flertalet tjänstemannayrken finns representerade inom TCO. Nedan ges några exempel. Ingenjörerna och teknikerna inom TCO är organiserade inom flera olika TCO-förbund t ex Unionen (bildat 2008 genom sammanslagningen av Sif och HTF), Fackförbundet ST, Vision (f.d. SKTF) och Försvarsförbundet, som tidigare hette Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCTF) Saco består av 21 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkes- frågor som är specifika för den egna yrkeskåren

Som medlem i ett av TCO förbunden får du 15% rabatt på Nordic Choice Hotels i Norden. Du får upp till 15% rabatt på alla rumstyper om du anländer fredag, lördag eller söndag på alla våra Nordic Choice Hotell i Norden. 15% rabatt under hela veckan sommarperiod samt alla ordinarie skollov Förbunden. Organisationsfrågor LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden. Publicerad 2012-05-31 Uppdaterad 2019-08-29 Kopiera länk. Sammanlagt hade TCO-förbunden 1 382 300 medlemmar 2016, en ökning med 33 649 personer (2,5 procent) sedan året innan. Unionen är det förbund som lockar allra flest, med 21 540 nya medlemmar är de nu uppe i ett medlemsantal om 643 669 personer

Två miljoner till Unionens medlemmar | Kollega

Tjänstemännens centralorganisation - Wikipedi

TCO är för första gången större än LO. Det står klart sedan båda centralorganisationerna redovisat sina medlemssiffror för 2019. LO tappar medlemmar i samtliga förbund utom Byggnads En webbtidning från TCO. Ämnen. Trendigt: # Krisvardag # Covid-19 # krispaket # las. 10 september. Följ oss på: # Tco-förbund Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister.Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet TCO FÖRBUND Sida 1av Tjänstemännens centralorganisation, TCO, och Danske Bank, Sverige Filial, har träffat avtal om att medlemmarna i de till TCO anslutna fack- och yrkesförbunden (Förbunden) ska erbjudas förmånliga banktjänster i Danske Bank (Erbjudandet). När sådan medlem registrerat sig som TCO-medlem i Banken kan äve TCO-förbunden företräder tjänstemän. TCO, Tjänstemännens centralorganisation, företräder 14 fackförbund. Dessa fackförbund företräder tjänstemän inom både privat och offentlig sektor. Centralorganisationen bildades 1944, då som en sammanslagning av två andra centralorganisationer: Daco och det gamla TCO

Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 160 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år. Ansvarig utgivare. Annica Otte TCO-förbunden:1 409 483 SACO-förbunden:698 571 *Statistiken baseras på uppgifter från december 2018. Tjänstemännens Centralorganisation - TCO. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) med huvudkontor i Stockholm och cirka 1,4 miljoner medlemmar är en sammanslutning av fackförbund vilken bildades 1944. Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär

Video: TCO - Tjänstemännens Centralorganisation - Se alla TCO

Tco-förbund - arbetsvillkor, hälso- och sjukvård, anställningsvillkor, arbetslöshetsfrågor, chefer, karriärutveckling, offentlig sektor, privat sektor. TCO-förbunden. Unionen är det största tjänstemannaförbundet med en stor bredd på de yrkesgrupper som organiseras. Alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Förbundet har närmare 540 000 medlemmar spridda på fler än 65 000 arbetsplatser

TCO-förbunden har dragit igång sin stora kampanj för att få fler att se värdet av att vara med i facket. Främst vänder man sig till unga och välutbildade Fastighetsanställdas Förbund, Organiserar fastighetsarbetare som städare, elektriker, fastighetsarbetare. GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Organiserar skogs- och träarbetare samt grafiker. Handelsanställdas Förbund, Organiserar de som arbetar inom handel, på lager, frisör, gymanställda med mera De TCO-förbund som organiserade de kommunalanställda tjänstemännen bildade år 1976 Kommunaltjänstemannakartellen (KTK). Initiativet togs - av allt att döma - av SKTF:s Sven Ahlgren. Kartellens förste ordförande blev SKTF:s dåvarande ordförande Björn Rosengren som också var aktiv vid organisationens tillblivelse Fackförbund för tjänstemän inom TCO. De här fackförbunden ingår i TCO som alltså samlar fackförbund för tjänstemän. Du kan gå med i ett TCO-förbund även om du är akademiker. Fackförbundet ST - Fackförbundet ST är fackförbundet för tjänstemän inom statlig sektor

TCO:s högsta beslutande organ är kongressen, där förbunden representeras i förhållande till sitt medlemsantal. Mellan kongresserna utövas ledningen av styrelsen. Under åren 1946-1995 fanns även ett representantskap som sammanträdde årligen. Åren 1944-46 hade styrelsen ett särskilt arbetsutskott (AU) TCO:s organisationsplan är mindre strikt, men i dokumentets inledning finns en nyckelmening. De anslutna förbunden ska kunna arbeta inom väl avgränsade organisationsområden med tydliga, trygga och av alla respekterade gränser mellan förbunden TCO:s förbund i privat, kommunal, och statlig sektor har med sina motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser på bland annat.

TCO - centralorganisationen för tjänstemä

TCO Tjänstemännens centralorganisation S

TCO har beslutade per den 1 juni 2017 att upplösa TCO:s stipendiefond till Olof Palmes minne. Kvarvarande tillgångar betalades in till Samarbete med andra förbund. Lärarförbundet samarbetar i flera frågor med Lärarnas Riksförbund (LR) inom Lärarnas samverkansråd Vision är inte med i PTK som är en samverkansorganisation för tjänstemannafacken inom den privata sektorn (7 TCO-förbund, 17 Sacoförbund samt Ledarna). På den offentliga sidan tecknades ett avtal om omställning och förändrade turordningsregler i våras, ett försök att slippa Las-utredningens förslag om bland annat försämrade turordningsregler ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO. Organisationen har ca 90 000 medlemmar. Läs mer på ST:s webbsida. Union of Civil Servants Statstjänstemannaförbundet. Organises employees at state authorities, state companies, higher education institutions and state foundations. ST is one of 14 member unions within TCO. It has around 90,000. Futurions uppdrag. Bakgrund. TCO-förbunden och TCO startade en gemensam tankesmedja våren 2016. Målsättningen är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden, för att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar Många medlemmar i fackförbund inom LO, TCO och SACO omfattas redan av en gruppförsäkring hos Folksam, vad inte alla känner till är att det även är möjlighet att teckna hemförsäkring till förmånliga priser samt få 10-25% samlingsrabatt på övriga försäkringsskydd

TCO-förbundens medlemmar om EU TCO

 1. TCO:s förbund i privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser som innebär att det finns partsreglering eller förslag till sådana regleringar av de frågor som LAS-utredningen behandlar
 2. LO • Bildades 1898 och är centralorganisationen för 14 LO-förbund. Har i dag 1 446 000. Har ett tätt samarbete med Socialdemokraterna. TCO
 3. Några TCO-förbund och de flesta av Sacos medlemsförbund har upphandlat försäkringslösningar som medlemmarna erbjuds att teckna själva, och därmed kortas vårdköerna för tjänstemän och.

Erbjudande för TCO-medlemmar Danske Ban

Medlem i förbund; TCO; Tjänstreseförsäkring; TCO Tjänstereseförsäkring. Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig. Tjänstereseförsäkringen gäller för förtroendevalda och anställda (samt medföljande barn under 18 år, maka eller sambo) - vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning i hela världen Handels är det enda av de stora LO-förbunden som inte tappade medlemmar under 2011. Facket lyckades värva 167 stycken och ökade från 144 891 medlemmar till 145 058. Anledningen till ökningen är enligt facket att de börjat jobba mer strukturerat än tidigare. I dag släppte TCO också officiella medlemsstatistiken, som visar att Unionen och Polisförbundet är de två förbund som. Tjänstemännens Centralorganisation - TCO. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) med huvudkontor i Stockholm och cirka 1,4 miljoner medlemmar är en sammanslutning av fackförbund vilken bildades 1944 då Daco, företrädare inom den privata sektorn och gamla Tco, företrädare inom den offentliga sektorn slogs samman TCO-förbunden ökade sitt totala medlemsantal med en halv procent 2019. Att tjänstemännen blir fler stärker vårt inflytande och det ger oss bättre förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen, konstaterar TCOs ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande TCO:s ståndpunkt, framtagen av våra förbund, är därför att fokus måste läggas på utveckling av kvalitetskrav och transparens i offentligt finansierad verksamhet, inte utdelningsbegränsningar i sig. Dessa krav kommer av nödvändighet att se olika ut i olika sektorer

TCO. Du är här TCO › Historia › TCO, historik › Doktoranders och Forskares Förbund: 1994: Domänverkets Kontorspersonals Förening: 1944-1946: Fyrpersonalens Förening: 1944-1956: Föreningen Kvinnor i Statens Tjänst: 1944-1953: Försvarets Civila Tjänstemannaförbund: 1944 TCO har fått brev från Miljöpartiets språkrör med budskapet att det behövs ett handslag för jämställda löner i offentlig sektor. Vi konstaterar med glädje att Miljöpartiet de Gröna aktivt engagerar sig för en fråga som så länge engagerat kvinnor och män i våra förbund som verkar inom offentlig sektor, skriver Sture Nordh i sitt svar, tillsammans med bland andra. Saco-förbunden är i första hand fackförbund för akademiker. På dagens arbetsmarknad är det inte ovanligt att tjänstemän också har en akademisk utbildning. Om du är tjänsteman med akademisk utbildning kan du därför välja att gå med i ett Saco-förbund likväl som ett TCO-förbund. Vilket fack ska jag välja som tjänsteman TCO tar hänsyn till alla de faktiska kostnader som uppkommer under produktens hela livscykel och innefattar fasta kostnader (såsom inköpspris, utveckling, utbyte och implementeringskostnader) och rörliga kostnader (upplärning, reparationer och kostnader för driftstopp och tappad data)

Ränterabatt på bolån med medlemslån | FacketGuiden

LO-TCO Rättsskydd A

Vi ägs av LO till 90 % och av TCO till 10%. Vi är ett unikt bolag eftersom det inte finns något liknande fackligt ägt juridiskt bolag som är specialiserat på att driva domstolsprocesser vare sig i Sverige eller utomlands. Våra uppdragsgivare är huvudsakligen LO, TCO, LO-förbunden och TCO-förbunden. Även vissa SACO-förbund anlitar oss Journalistförbundet är ett fackförbund - och yrkesförbund - som organiserar journalister och journaliststudenter. Förbundet har funnits sedan 1901 och har varit anslutet till TCO sedan 1947. I dagsläget är ungefär 17 500 personer medlemmar i Hem - Teaterförbundet för scen och film. Olycksfallsersättning 1 000 kronor; Akutersättning 1 000 kronor (vid läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i en följd) Därefter får du: 1 000 kronor om du vårdats ytterligare minst 7 dagar 1 000 kronor om du vårdats ytterligare 15 dagar Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar; Tandskador - nödvändiga kostnade

Medlemsförbund OF

TCO-förbunden säger nej till inskränkt konflikträtt. 12 av 14 TCO-förbund seger nej till inskränkt strejkrätt. Det visar en rundringning av tidningen Arbetsvärlden. Karl Martinsson. Publicerad. 23 januari, 2018. Bild: TT Bild TCO-förbund går samman. 9 maj 2012. Farmaciförbundet går med all sannolikhet upp i Unionen, Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden med över en halv miljon medlemmar. Nu inleds ett projekt som syftar till ett samgående Som medlem i ditt förbund har du ett eller flera erbjudanden som tagits fram i samarbete med Folksam TCO och de 14 förbunden: Europas och Sveriges framtid är för viktig för att låta bli Publicerad: 26 maj 2019 kl. 04.00 Uppdaterad: 10 september 2019 kl. 15.32 Detta är en debattartikel Du måste vara med i ett LO- eller SACO-förbund och varit det i minst 6 månader. Du ska vara 18 år och ha en regelbunden inkomst, som inte är bidrag, studiemedel eller liknande. Det ska finnas utrymme i din ekonomi att betala kostnaderna som är förknippade med lånet. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Vad får jag för ränta

Allt du behöver veta om TCO - Tjänstemännens

TCO organisationsförsäkring gäller för TCO. Försäkringen gäller även för de medlemsförbund som är anslutna till försäkringen, samorganisationer, dotterbolag och stiftelser, föreningar, distrikt/lokalorganisationer, tidningsredaktioner samt arbetslöshetskassor TCO och dess förbund, som Fackförbundet ST, anser däremot att alla på arbetsplatsen ska kunna vara med i samma fackförbund. Vår utgångspunkt är att det är på arbetsplatsen som de fackliga frågorna är viktiga. Du kanske är utbildad ingenjör, men samtidigt arbetar du med ekonomer, personalvetare och annan personal Seko - facket för dig som arbetar inom kommunikation och service

Så knyter vi utbildningssystemet närmare näringslivet - Almega

TCO - Försäkringar för förbunden - Folksa

Samarbetsavtalet mellan TCO-förbunden innebär att de felorganiserade visstidsanställda har rätt till bland annat rådgivning, lokal och central förhandlingshjälp i vanliga ärenden och att delta i fackliga möten. Om du vill veta mer, hör av dig till Finansförbundets fackliga rådgivning Det innebär att TCO-förbunden vid årsskiftet samlade 1 392 616 medlemmar. Vision var det förbund som växte mest med 2,9 procent. - Vision växer för att vi är närvarande i vardagen på arbetsplatserna, ständigt jobbar för att skapa inflytande och för ett bättre arbetsliv för medlemmarna samt för att vi ställer frågan om medlemskap Allt fler TCO-förbund erbjuder, i öppet trots mot Hälso- och sjukvårdslagens principer, privata sjukvårdsförsäkringar till sina medlemmar. Frågan är känslig för TCO. Dess ledning vägrar konsekvent, och fegt, att svara på frågor om varför man sanktionerar denna lagstridiga utveckling Vision växer mest av TCO-förbunden. 2017-02-08. Under 2016 ökade det totala medlemsantalet i Tjänstemännens centralorganisation med 33 652 personer, vilket motsvarar 2,5 procent. Vision var det TCO-förbund som växte mest med 5,7 procent

Kategori:TCO-förbund - Wikipedi

Utöver Facket för försäkringar, FTF, uttalar sig även Finansförbundet, som det andra TCO-förbundet, stöd för LO-förbundet Sekos agerande i strejkkonflikten med tågbolaget Veolia. - Vi ser med oro på den försämrade anställningstrygghet som verkar breda ut sig på den svenska arbetsmarknade Journalistförbundet är dyrast av TCO-förbunden 13 februari, 2007. Journalistförbundet hamnar i topp när TCO-tidningen granskat hur mycket medlemmarna i centralorganisationens 17 förbund och a-kassor får betala i avgifter.. Journalistförbundet hamnar i topp när TCO-tidningen granskat hur mycket medlemmarna i centralorganisationens 17 förbund och a-kassor får betala i avgifter

Fackens krav i avtalsrörelsen: Stoppa stressen2000 demonstrerade för strejkrätten utanför LO-borgen

Flera TCO-förbund överväger lämna las-förhandlingarna

Nu har även det TCO-anslutna Facket för försäkringar, FTF, och finans blandat sig i konflikten mellan LO-förbundet Seko, tågföretaget Veolia och arbetsgivarorganisationen Almega. FTF tar nu ställning för Seko i striden om timanställningar. - Att ersätta en heltidsanställning med en timanställning är fullständigt oacceptabel TCO SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring - hur på-verkas ansvaret för arbetsmiljön Stockholm 2017-06-14 Symf är ett TCO-förbund som organiserar professionella musiker och korister, huvudsakligen verksamma vid offentligt stödda institut-ioner. Vi har idag cirka 1800 medlemmar, både tillsvidareanställda och frilansare Vilka förbund som är störst har växlat genom åren. Numera intar Unionen förstaplatsen. Det gör Sverige unikt, som troligen det enda land i världen där det största förbundet inte organiserar arbetare. Många av de förbund som en gång var störst finns inte längre som självständiga förbund

Medlem i ett TCO-förbund (t ex Lärarförbundet) Om du är medlem i t ex Lärarförbundet så är det viktigt att du meddelar oss när du får utträde därifrån. Det kan dröja upp till tre månader. Risken är annars att du får betala dubbelt Rättsskydd. Arbetsmarknad Om du får problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det vid förhandlingsbordet. Men ibland måste man gå vidare till domstol. Då är det en stor förmån för dig som är med i ett LO-förbund att du kan få facklig rättshjälp TCO:s kulturpris och kulturstipendium delades i år ut digitalt. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti. Kulturprisjuryn leds av Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film. Utöver det utgörs juryn av representanter för flera TCO-förbund samt av en representant från KLYS b) TCO-förbundet för bland andra kommunaltjänstemän. c) Saco-förbundet för optiker. Akavia organiserar: a) Jurister och civilekonomer. b) Veterinärer och lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet. c) Anläggningstekniker och väg- och vatteningenjörer inom Saco. Forena organiserar: a) Civilanställda inom försvare

 • Hur firas vesak.
 • Sandviks hamnkrog till salu.
 • Microsoft word trial.
 • Halloween food.
 • Lagfarter kalmar län.
 • Acer aspire 5738zg drivers windows 7.
 • Kpmg umeå.
 • Triceps anatomi.
 • Alex och sigge livepodd.
 • Sårutbildning 2018.
 • Sunset beach rollista.
 • Mgm grand las vegas suites.
 • Ginkoträd skötsel.
 • 30 dagar i februari.
 • Radiotjänst förseningsavgift.
 • Hälsning på engelska.
 • Simpsons bild schiff.
 • Dafont meme font.
 • Vanliga medicinska termer.
 • Söf 2018.
 • Flyg till orlando norwegian.
 • Operationssår läkning.
 • Stavningsregler ck.
 • Indisk desi tarka solna.
 • Badtunna gasol.
 • Boken vivallaskolan.
 • Weihnachtsmarkt berlin karow.
 • Minden karte.
 • Jobb utan erfarenhet arbetsförmedlingen.
 • Vetenskapens värld 2017.
 • Bästa hydraulstyrningen.
 • Yogans 8 vägar.
 • Statsförvaltningen myndigheter.
 • Lustige pinata füllung.
 • Lund invånare 2018.
 • Klassiska bakverk.
 • Fogelsta s1938 outline.
 • Matförgiftning feber.
 • Lokomotiv moscow.
 • Orientexpressen sverige.
 • Fridhemsplan tunnelbana.